Gisteren mijn schoonzus en broer tegen gekomen met de fiets, terwijl ik met mijn MTB een zeer zware stijle helling bijna op de top was. Even staan babbelen, en toen ik zei dat ik bewust niet gevaxx ben, sprong ze letterlijk achteruit met haar fiets, en gilde naar haar man dat die afstand van mij moest nemen. Dat ik gevaarlijk was! Zij is journaliste.. daarom verschiet ik niet echt, want de meeste journalisten zijn tunnel kijkers. Maar zij denken wel van alles op de hoogte te zijn. In feite spiegelt dit zich echt op de huidige situatie: 95% van de mensen zijn tunnel kijkers, en durven niet out of THE box kijken, want dat zou wel eens heel confronterend kunnen zijn: cognitieve dissonantie. De meeste Journalisten zijn helaas hun beroep niet waardig! Dat vertaalt zich in de kranten, media.. enkel herkauwen wat men hen voert.
Maar, ik voelde mij na dit voorval wel echt heel zwaar beledigd. Ik zal haar nooit meer ' leuk' vinden.

Ik had in feite zin om te zeggen: ja, ik ben een wandelende COVID bom. Blijf maar heel ver uit mijn buurt.
Toen ik zei dat ik bewust koos om mij niet te laten vaxx met experimentele gentherapie, omdat de veiligheid niet gegarandeerd wordt, en er al heel veel vaxx slachtoffers zijn momenteel, antwoordde zij: dat is allemaal fake- nieuws. Ik, als journaliste, weet hoe gemakkelijk het is om fake-nieuws te publiceren.
Wel, dit heeft mij zeker niet van mijn standpunt af gebracht, maar ik besef wel dat het er niet gemakkelijker gaat op worden. Mensen worden gemanipuleerd om een oorlog te voeren tegen de anti vaxxers, want zij zijn de schuld van deze pandemie, die er eigenlijk al heel lang geen meer is. Het laat me echt denken aan de Joden in WW II. Het was zogezegd ook hun schuld dat alles mis ging. En het ergste is, dat de massa deze onzin slikt!!!
We zullen ons mentaal sterk moeten opstellen, en hopen dat deze waanzin voorbij gaat gaan.

Stiekem hoop ik dat er heel veel zieken zullen zijn in oktober, zodat ze gaan inzien dat die vaxx geen enkele zin heeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze ons nog erger gaan beschouwen als de oorzaak dat al die gevaxx mensen doodgaan..
laat deze nachtmerrie snel stoppen!!!!

 

Naam bij ons gekend

Dit is een open brief van een groep patiënten en sympathisanten van Dokter Clo Cornelissen uit Tongeren.Hij is gericht aan de heer Dokter Lambrechts van de Orde van geneesheren Limburg. De aanleiding is een gepland verhoor als gevolg van een klacht van een collega-arts van Dokter Cornelissen. De klacht komt hier op neer dat Dokter Cornelissen een eigen mening heeft over heel het covid gebeuren en dat zij bedreigd wordt in het vrijuit spreken hieromtrent:

 

Tongeren, 20 september 2021

 

 

Geachte dokter Lambrechts,

 

wij sturen u deze brief naar aanleiding van de convocatie die dokter Cornelissen ontving van de onderzoekscommissie van de Orde der Artsen in de provincie Limburg.


Op de zitting van 5 oktober 2021 zal zij gehoord worden naar aanleiding van een klacht die werd ingediend door een collega-arts die zich niet kan vinden in de mening van dokter Cornelissen.

Wij, een groep patiënten en sympathisanten van dokter Cornelissen, willen haar onze steun betuigen om de volgende redenen:

 

  • Dokter Cornelissen is een huisarts met het hart op de juiste plaats. Ze heeft haar mening en durft deze ook te delen, maar ze legt niemand iets op. Ze informeert haar patiënten op een professionele manier en zal hen niet aan- of afraden het vaccin te nemen.
  • Dokter Cornelissen heeft patiënten met verschillende vaccinatiestatussen en zal nooit iemand weigeren, ook niet omwille van zijn of haar vaccinatiestatus.
  • Wij zijn van mening dat, indien een arts moet verschijnen voor een onderzoekscommissie, het onderwerp NOOIT de persoonlijke mening van deze arts mag zijn.
  • Wij vinden dat artsen zich kritisch mogen opstellen en zich vragen mogen stellen zolang dit in het belang is van de patiënten.
  • Huisartsenzorg is generalistische, persoonsgerichte en continue zorgverlening. De essentie van het medisch handelen bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak voor een eventuele interventie. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met de persoonlijke context van de patiënt. 
    Dit is wat dokter Cornelissen hoog in het vaandel draagt.
  • Dat haar visie niet overeenstemt met die van anderen of bepaalde andere artsen is iets wat haar, naar onze mening, nooit ten laste kan gelegd worden. Wij, haar patiënten, kiezen niet voor niets voor een arts met een eigen mening en een gezonde kijk op bepaalde situaties.

 

Wat wij met dit schrijven willen aantonen is het volgende:

  • Dokter Cornelissen is een geweldige arts. Ze behandelt haar patiënten niet als een ‘volgende’ in de wachtzaal, maar als mens.
  • In het licht van het hele Covid-gebeuren, legt ze niemand iets op. Ze stimuleert mensen om zelf na te denken en respecteert de beslissing van haar patiënt. Ze zegt niet: “Doe het zeker niet!” of : “Doe het zeker wel!” Is dat niet wat een goede huisarts hoort te doen?

De dingen die Dokter Cornelissen deelt op sociale media zijn cijfers uit officiële bronnen, resultaten van onderbouwde wetenschappelijke studies, geen artikels uit bijv. een P-Magazine.


Wij vinden dat het de plicht is van elke arts om mensen er toe te brengen om mee de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid op te nemen.

 

Zoals aangegeven in het begin van deze brief wordt, op basis van 1 klacht de integriteit en het kunnen van dokter Cornelissen in vraag gesteld. Met dit schrijven willen wij aantonen dat de groep die in dokter Cornelissen een bekwame, eerlijke en goede arts ziet, vele malen groter is.

 

Wij willen absoluut niet dat onze dokter bedreigd wordt, omwille van een meningsverschil tussen artsen,  in het zijn van wie ze is: onze betrouwbare huisarts waar wij ons veilig bij voelen en die ons (mee) gezond houdt.

 

Laten we ook niet vergeten dat dit is wat de wereld nodig heeft: bekwame mensen met verschillende meningen die tot consensus kunnen komen. Die mensen doen nadenken en een verandering te weeg brengen, zowel maatschappelijk als op vlak van gezondheid.

We kunnen, willen en mogen andere meningen niet negeren. Wij vinden dat iedereen de plicht heeft om respectvol om te gaan met mensen die er een andere mening op nahouden.

Een batterij werkt enkel als er een positieve en negatieve pool is. Net zoals de maatschappij zijn er verschillende stemmen nodig. Laat dokter Cornelissen alstublieft die stem behouden.

 

Wij hopen – en gaan er van uit - dat de rede zal zegevieren tijdens de hoorzitting van 5 oktober en wij rekenen daarvoor ook op u, geachte dokter Lambrechts.

 

 

Hoogachtend,

 

Patiënten en sympathisanten van dokter Cornelissen, huisarts, Voortstraat 1 in Tongeren.